Плащане по ЗОП 01389-2014-0006 позиция-3 и 4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 20.04.2015, 16:08
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
 
    - Фактура № 1000000176/20.11.2014г., стойност –   1 963.00 лв. на 05.03.2015г.
 
Обособена позиция 4. ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/;

     - Фактура № 20377/12.08.2014г., стойност –   10 000.00 лв. на 05.03.2015г.

Документи за сваляне