Плащане по ЗОП 01389-2014-0006 позиция-3

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 19.02.2015, 16:52
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
 
            1. Фактура № 1000000173/29.10.2014г., стойност –    2 150.40 лв. на 28.01.2015г.

Документи за сваляне