Плащане по процедура по ЗОП 01389-2014-0006

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 28.01.2015, 12:21
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
 На основание сключен договор за доставка на резервни части за тролейбуси по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции” –  е извършено плащане по фактури на изпълнителя,   по обособени позиции, както следва:
 
 
 Обособена позиция 1. ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ;
            - Фактура № 1011383/03.11.2014г., стойност –   288.00 лв. на 03.12.2014г.
            - Фактура № 1011409/03.11.2014г., стойност –   168.00 лв. на 03.12.2014г
            - Фактура № 1011432/07.11.2014г., стойност –   288.00 лв. на 22.11.2014г.
 
Обособена позиция 3. ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ;
 
            - Фактура № 1000000158/05.08.2014г., стойност –   3 444.00 лв. на 26.11.2014г.
            - Фактура № 1000000159/18.08.2014г., стойност –      457.00 лв. на 15.12.2014г
            - Фактура № 1000000160/27.08.2014г., стойност –      964.00 лв. на 15.12.2014г.
            - Фактура № 1000000165/24.09.2014г., стойност –   2 430.00 лв. на 19.12.2014г
 

Документи за сваляне