Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура по ЗОП 01389-2015-0003

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2015-0003
Дата на публикуване 18.09.2015, 11:24
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.3, от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2015-0003 по РОП, с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна”, на участника „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД е освободена внесената гаранция за участие на стойност – 9 410.00 (девет хиляди четиристотин и десет) лева  на 10.08.2015г.

Документи за сваляне