Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура № 01389-2014-0008 с предмет- Доставка на резервни части за автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 17.12.2015, 17:11
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.1 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, на участника „ХЕР–1”ЕООД е освободена внесената гаранция за участие  на стойност – 6 509.00 лв. на 11.11.2015г. 

Документи за сваляне