Освободена гаранция за изпълнение на договор ЗОП 01389-2012-0003

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП 01389-2012-0003
Дата на публикуване 23.04.2015, 14:05
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.63, ал.1, от ЗОП във връзка с изпълнението на договор по  обществена поръчка, уникален № 01389-2012-0003 по РОП, с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на персонала  на „Градски Транспорт” ЕАД – гр. Варна”, на изпълнителя „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е освободена внесената гаранция за изпълнение на стойност – 25 676,26 (двадесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) лева  на 24.03.2015г.

Документи за сваляне