Обявление за възложена поръчка към процедура 01389-2014-0013

Процедура по ЗОП Открита процедура по ЗОП-01389-2014-0013 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Градски Транспорт ЕАД
Дата на публикуване 16.04.2015, 15:46
Номер в АОП 661211
Дата на публикуване в АОП 15-04-2015
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Документи за сваляне