Плащане по ЗОП 01389-2014-0006 позиция-1

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 10.12.2014, 11:44
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за доставка на авточасти за тролейбуси от 28.07.2014г. с вх. № 84/30.07.2014г. по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции”, на ,,МИТ” ООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на резервни части за тролейбуси е извършено плащане по фактури на изпълнителя, както следва:
 
1. Фактура № 1010648/07.08.2014г., стойност – 288 лв. на 02.10.2014г.
2. Фактура № 1010675/12.08.2014г., стойност – 168 лв. на 02.10.2014г.
3. Фактура № 1010734/20.08.2014г., стойност – 156 лв. на 02.10.2014г.
4. Фактура № 1010924/12.09.2014г., стойност – 96 лв. на 20.10.2014г.
5. Фактура № 1010926/12.09.2014г., стойност – 295.20 лв. на 20.10.2014г.
6. Фактура № 1010954/16.09.2014г., стойност – 245.52 лв. на 20.10.2014г.
7. Фактура № 1011014/25.09.2014г., стойност – 295.20 лв. на 20.10.2014г.
8. Фактура № 1011116/09.10.2014г., стойност – 42 лв. на 20.10.2014г.
9. Фактура № 1011116/14.10.2014г., стойност – 295.20 лв. на 20.10.2014г.
10. Фактура № 1011205/17.10.2014г., стойност – 168 лв. на 04.11.2014г.
11. Фактура № 1011220/20.10.2014г., стойност – 288 лв. на 04.11.2014г.
12. Фактура № 1011228/21.10.2014г., стойност – 336 лв. на 04.11.2014г.
 

Документи за сваляне