ЗОП 01389-2014-0006 -Плащане по обособена позиция - 4

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2014-0006
Дата на публикуване 10.12.2014, 11:29
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание сключен договор за осъществяване на доставка на части за въздушно-контактна мрежа с вх. № 76/30.07.2014г. по обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0006 по РОП, с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД, гр. Варна по обособени позиции”, на ,,КАМ ТЕХ КОМ” ЕООД - изпълнител на обществена поръчка за доставка на части за въздушно-контактна мрежа е извършено плащане по фактура на изпълнителя № 20375/04.08.2014г., стойност – 10000 лв. на 02.10.2014г.

Документи за сваляне