Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 01389-2014-0010

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0010
Дата на публикуване 15.10.2014, 16:41
Номер в АОП 628848
Дата на публикуване в АОП 15-10-2014
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП