Разяснение относно с ЗОП с предмет: Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Градски транспорт ЕАД

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0010
Дата на публикуване 10.10.2014, 12:14
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП