Протокол от заседания на комисия относно разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 13.10.2014, 13:39
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП