Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура № 01389-2014-0008 с предмет- Доставка на резервни части за автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции

Процедура по ЗОП Процедура по ЗОП - 01389-2014-0008
Дата на публикуване 04.11.2014, 14:22
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.2 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2014-0008 по РОП, с предмет: ,,Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции” са освободени внесени гаранции от участниците в обществени поръчки, както следва:
I. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ:
1. АВТОТИМ ЕООД
– об. позиция № 6
– Доставка на автомобилни ремъци, стойност - 88 лв. на 04.11.2014г.
- об. позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили, стойност – 282 лв. на 04.11.2014г.
- об. позиция № 9 – Доставка на семеринги, стойност - 41 лв. на 04.11.2014г.
2. ЛУБРИФИЛТ ЕООД
– об. позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили, стойност - 282 лв. на 04.11.2014г.
3. КАЛИМЕРА ЕООД – об. позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали, стойност – 496 лв. на 24.11.2014г.
4. ИТТ БЪЛГАРИЯ ООД – об. позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси, стойност – 67 лв. на 26.11.2014г.
5. ТРИЕРА ВАРНА ООД - об. позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци, стойност - 88 лв. на 26.11.2014г. - об. позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили, стойност - 141 лв. на 26.11.2014г.
II. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР:
1. ТРИЕРА ВАРНА ООД
- об. позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци, стойност – 266.64 лв. на 26.11.2014г.
- об. позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили, стойност – 423.75 лв. на 26.11.2014г.

Документи за сваляне