Освобождаване на гаранция за участие 01389-2013-0009

Процедура по ЗОП ЗОП 01389-2013-0009
Дата на публикуване 09.12.2014, 16:54
Номер в АОП
Дата на публикуване в АОП
Линк към документа в АОП
На основание чл.62, ал.2 от ЗОП във връзка с участие в обществена поръчка, уникален № 01389-2013-0009 по РОП, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна“, по обособени позиции", на участника ,,БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС” е освободена внесената гаранция за участие на стойност – 5034 лв. на 27.10.2014г.

Документи за сваляне