Информация за сключен договор по процедура 01389-2014-0011

Процедура по ЗОП Процедура на договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП 01389-2014-0011
Дата на публикуване 18.11.2014, 15:04
Номер в АОП 633653
Дата на публикуване в АОП 17-11-2014
Линк към документа в АОП Линк към документа в АОП

Документи за сваляне