Частично прекратени/частично възложени процедури по ЗОП