Процедури по ЗОП

Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 10.06.2020, 16:03
Дата на публикуване в АОП 10-06-2020
Номер в АОП 01389-2020-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9009, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация