Процедури по ЗОП

Периодична доставка на дизелово гориво за нуждите на

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 24.04.2020, 13:26
Дата на публикуване в АОП 24-04-2020
Номер в АОП 01389-2020-0002
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9009, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
 

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация