Процедури по ЗОП

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. ВАРНА по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 16.12.2019, 10:01
Дата на публикуване в АОП 20-12-2019
Номер в АОП 01389-2019-0009
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Касае се за доставка чрез покупка по предварителна заявка на Възложителя, на автомобилни гуми разпределени в 5 обособени позиции съобразно размера и предназначението си, за период от 1 (една) година, необходими за осъществяване на дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Росица Кючукова

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 2

  • Публикувано: 07.02.2020, 16:23
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация