Процедури по ЗОП

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД - гр. ВАРНА по обособени позиции

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 11.11.2019, 12:20
Дата на публикуване в АОП 08-11-2019
Номер в АОП 01389-2019-0007
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация