Процедури по ЗОП

Доставка на резервни части и материали за ремонт на нископодови тролейбуси модел ,,SKODA 26 Tr – SOLARIS”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 14 обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 28.08.2019, 11:29
Дата на публикуване в АОП 28-08-2019
Номер в АОП 01389-2019-0006
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Касае се за доставка на резервни части и материали за ремонт на нископодови тролейбуси модел ,,SKODA 26 Tr – SOLARIS”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, по предварителна заявка, с параметри подробно описани в Техническата спецификация.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация