Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за осигуряване на охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти собственост на възложителя

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 11.07.2019, 14:29
Дата на публикуване в АОП 11-07-2019
Номер в АОП 01389-2019-0004
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
Росица Кючукова

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация