Процедури по ЗОП

Доставкa на резервни части и материали за ремонт на автобуси марка „SOLARIS”, модел ,,URBINO 12 CNG” за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД- гр. Варна по 9 обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 08.07.2019, 10:52
Дата на публикуване в АОП 08-07-2019
Номер в АОП 01389-2019-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Касае се за доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси марка SOLARIS”, модел ,,URBINO 12 CNG”, собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, по предварителна заявка, с параметри подробно описани в Техническата спецификация.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 2

  • Публикувано: 09.09.2019, 16:09
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация