Процедури по ЗОП

Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД гр. Варна, по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 14.02.2019, 12:09
Дата на публикуване в АОП 14-02-2019
Номер в АОП 01389-2019-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Касае се за доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати по предварителна заявка, съгласно параметрите посочени в техническите спецификации.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация