Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID №9084340/17.12.2018г.- Доставка на контактен проводник Ri 100 за въздушно-контактна мрежа (ВКМ)

Дата на публикуване в Профил на купувача 17.12.2018, 11:59
Дата на публикуване в АОП 17-12-2018
Валидна до 03-01-2019
Номер в АОП ID № 9084340
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на Контактен проводник Ri 100 mm2 или еквивалентен стандарт за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.
Контакти:
 тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Анекс

  • Публикувано: 22.02.2019, 10:16
  • Номер в регистра на АОП:

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация