Процедури по ЗОП

Периодична доставка на дизелово гориво за нуждите на

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 12.09.2018, 13:55
Дата на публикуване в АОП 12-09-2018
Номер в АОП 01389-2018-0006
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация