Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9065031/07.06.2017г. - Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Дата на публикуване в Профил на купувача 07.06.2017, 09:55
Дата на публикуване в АОП 07-06-2017
Валидна до 19-06-2017
Номер в АОП ID № 9065031
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на автомобилни гуми за автобуси/тролейбуси на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
ВАЖНО !!!: Доставката на ,,стоките” се извършва по предварителна заявка от Възложителя, в количества, съгласно неговите нужди !!!
 
Контакти:
Димитър Атанасов, Варна, 9000, тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Разяснение

  • Публикувано: 15.06.2017, 13:22
  • Номер в регистра на АОП:

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация