Процедури по ЗОП

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 26.09.2017, 14:57
Дата на публикуване в АОП 26-09-2017
Номер в АОП 01389-2017-0007
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Касае се за доставка чрез покупка по предварителна заявка на Възложителя, на общо 1106 (хиляда сто и шест) броя автомобилни гуми разпределени на 13 обособени позиции съобразно размера и предназначението си, за период от 2 (две) години, необходими за осъществяване на дейността на „Градски транспорт“ ЕАД” – гр. Варна, като доставките ще се извършват при условията на проекто-договора, с характеристики на доставяните автомобилни гуми подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Разяснения

  • Публикувано: 12.10.2017, 15:27
  • Номер в регистра на АОП:

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 1

  • Публикувано: 03.11.2017, 14:16
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация