Процедури по ЗОП

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна”

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 04.09.2017, 15:22
Дата на публикуване в АОП 04-09-2017
Номер в АОП 01389-2017-0006
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 2

  • Публикувано: 17.10.2017, 15:23
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация