Процедури по ЗОП

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 08.08.2017, 15:33
Дата на публикуване в АОП 08-08-2017
Номер в АОП 01389-2017-0004
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Касае се за извършване на услуга по договор за наем на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за превоз на пътници в масовия градски транспорт, подробно описани в Техническата спецификация към документацията
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов 

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация