Процедури по ЗОП

„Доставка на нови превозни средства за масовия градски обществен транспорт и свързаното с тях оборудване и/или инструменти

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 22.05.2017, 09:26
Дата на публикуване в АОП 22-05-2017
Номер в АОП 01389-2017-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 2

  • Публикувано: 03.08.2017, 15:49
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация