Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за осигуряване на охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти собственост на възложителя „Градски транспорт

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 19.05.2017, 12:48
Дата на публикуване в АОП 19-05-2017
Номер в АОП 01389-2017-0002
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Настоящата обществена поръчка има за цел определяне на изпълнител за осигуряване на охрана на обекти собственост на ,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна при условия подробно описани в поканата и проекта за договор.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ;

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация