Процедури по ЗОП

„Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр.Варна по 6 обособени позиции”

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 16.02.2017, 12:04
Дата на публикуване в АОП 16-02-2017
Номер в АОП 01389-2017-0001
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Предмета на обществената поръчка е „Доставка на масла, греси, смазочни материали и препарати за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр.Варна по обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция № 1 „Масла, греси, смазочни материали и препарати за гаранционно техническо обслужване на автобуси Solaris Urbino 12, Urbino 18 и Urbino 12 CNG и тролейбуси Skoda 26 TR – Solaris”
Обособена позиция № 2 „Моторни масла”  
Обособена позиция № 3 „Течности за хидравлични трансмисии”
Обособена позиция № 4 „Масла за хидравлични системи”
Обособена позиция № 5 „Греси”
Обособена позиция № 6 „Препарати”
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, гр.Варна, ул."Тролейна" № 48,  тел.: 052/572236, факс: 052/755121
Димитър Атанасов, Илияна Жекова - експерти "Обществени поръчки"

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация