Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9058554/14.11.2016г. - Доставка на специализирана принтерна хартия и специализирани консумативи за принтери за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Дата на публикуване в Профил на купувача 14.11.2016, 10:42
Дата на публикуване в АОП 14-11-2016
Валидна до 21-11-2016
Номер в АОП 9058554
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за събиране на оферти с Обява по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП с предмет: ,,Доставка на специализирана принтерна хартия и специализирани консумативи за принтери за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции”, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Обществената поръчка има следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на хартия за принтер ,,КРМ150”;
Обособена позиция № 2 – Доставка на хартия за фискален принтер ,,Custom TL60F ISL753KL”;
Обособена позиция № 3 – Доставка на хартия за фискален принтер ,,Custom TG1260F ISL754KL”;
Обособена позиция № 4 – Доставка на хартия за принтер ,,Custom PRT80III”;
Обособена позиция № 5 – Доставка на ленти (ролки) за картов принтер модел ,,Datacard SD260” и почистващи писалки;
 
Контакти:
Димитър Атанасов; Илияна Жекова; Варна, 9000, тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация