Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID № 9058315/08.11.2016г. - Доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно-контактна мрежа (ВКМ) за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Дата на публикуване в Профил на купувача 08.11.2016, 08:20
Дата на публикуване в АОП 08-11-2016
Валидна до 15-11-2016
Номер в АОП 9058315
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за извършване на доставка чрез закупуване на токоснемащи материали, под-държащи елементи и резервни части за въздушно-контактната мрежа на тролейбусите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Обособените позиции са както следва:
1. Обособена позиция № 1: Доставка на токоснемащи материали;
2. Обособена позиция № 2: Доставка на материали за въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;
3. Обособена позиция № 3: Доставка на клеми за тролейбусна въздушно – контактна мрежа /ВКМ/;
 
Контакти:
Димитър Атанасов; Илияна Жекова; Варна, 9000, тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация