Процедури по ЗОП

Доставка на природен газ за нуждите на ,,Градски транспорт

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 24.11.2016, 14:36
Дата на публикуване в АОП 24-11-2016
Номер в АОП 01389-2016-0009
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Предметът на поръчката включва доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД.
Заявените количества природен газ са прогнозни и ще се използват съгласно нуждите на дружеството. 
В зависимост от температурните колебания през сезона или при възникнала необходимост от изменение на доставките е възможно да бъде променен обема на доставяните количества природен газ по тримесечия за тази обществена поръчка.
 
Контакти:
Градски транспорт - ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ; Илияна Жекова.

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация