Процедури по ЗОП

Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции.

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 30.06.2016, 15:40
Дата на публикуване в АОП 30-06-2016
Номер в АОП 01389-2016-0005
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка е: Предоставяне под наем на автобусна техника за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции. 
Обособените позиции са следните:
Обособена позиция № 1 – Предоставяне под наем на 6 броя автобуси за превоз на пътници - ,,соло”.
Обособена позиция № 2 – Предоставяне под наем на 8 броя автобуси за превоз на пътници - ,,съчленен”.
Контакти:
Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, Република България, 9000, гр. Варна, тел. 052 572236, Е-mail: gtvarna@abv.bg, факс: 052 755121, за Димитър Атанасов.

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация