Процедури по ЗОП

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 15.04.2016, 08:17
Дата на публикуване в АОП 15-04-2016
Номер в АОП 01389-2016-0004
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Касае се за доставка на гуми за автомобилната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническата спецификация към документацията.
Доставката на стоките се извършва по предварителна заявка от възложителя, в количества, съгласно неговите нужди и съобразно представения график за доставка по тримесечия.
 
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ; Мирослав Минчев

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация