Процедури по ЗОП

Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции.

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 13.04.2016, 14:32
Дата на публикуване в АОП 13-04-2016
Номер в АОП 01389-2016-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

„Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 9 обособени позиции”.        
 Обособените позиции са следните: 
 Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент.
Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент.
Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент.
Обособена позиция № 4 – Доставка на лагери за автомобили.
Обособена позиция № 5 – Доставка на семеринги.
Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци.
Обособена позиция № 7 – Доставка на боя и бояджийски материали.
Обособена позиция № 8 – Доставка на крепежни елементи за автобуси.
Обособена позиция № 9 - Доставка на метални профили.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ; Мирослав Минчев

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация