Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява ID№ 9057949/28.10.16г. - Доставка на специализирана принтерна хартия и специализирани консумативи за принтери за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

Дата на публикуване в Профил на купувача 28.10.2016, 12:02
Дата на публикуване в АОП 28-10-2016
Валидна до 07-11-2016
Номер в АОП 9057949
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Касае се за доставка на специализирана принтерна хартия и специализирани консумативи за принтери за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.
Контакти:
Димитър Атанасов; Илияна Жекова; Варна, 9000, тел.: 052/572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация