Процедури по ЗОП

ЗОП 01389-2014-0002 - Доставка на природен газ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна за период 2014г.-2016г

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 04.02.2014, 16:14
Дата на публикуване в АОП 04-02-2014
Номер в АОП
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Обществена поръчка възложена по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП - Договаряне без обявление с предмет: Доставка на природен газ за нуждите на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна за период 2014г.-2016г.
Контакти:

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация