Процедури по ЗОП

Публична покана ID № 9041825/18.05.2015г. - Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на ,,Градски транспрот

Дата на публикуване в Профил на купувача 18.05.2015, 16:05
Дата на публикуване в АОП 18-05-2015
Валидна до 26-05-2015
Номер в АОП ID № 9041825
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по две обособени позиции.
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, За: Димитър Атанасов, Варна 9000, Варна, Тел.: 052 801653, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация