Процедури по ЗОП

Публична покана ID № 9039230/25.02.2015г. - Инкасиране и транспортиране на парични постъпления /ценни пратки/ на Градски транспорт ЕАД – гр. Варна

Дата на публикуване в Профил на купувача 25.02.2015, 16:48
Дата на публикуване в АОП 25-02-2015
Валидна до 13-03-2015
Номер в АОП 9039230
Линк към преписката в АОП Линк към преписката

Описание

Инкасиране и транспортиране на парични постъпления (ценни пратки) на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна.
Контакти:

Разяснения

Протоколи и заповеди

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна информация