Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 28.09.2015, 16:21
Дата на публикуване в АОП 28-09-2015
Номер в АОП 01389-2015-0007
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Настоящата обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна има за цел избор на кредитна институция за осигуряване на дългосрочен кредит, при условия подробно описани в проекта за договор за погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството.
Контакти:
Градски транспорт - ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов 

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация