Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0010 с предмет: Покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 28.12.2015, 15:48
Дата на публикуване в АОП 28-12-2015
Номер в АОП 01389-2015-0010
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Предмет на настоящата поръчка е покупка на електрическа енергия за нуждите на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 6 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Варна и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.
Контакти:
Република България, 9000, гр. Варна,Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, тел. 052 572 236., факс: 052 755 121, e-mail: gtvarna@abv.bg , Димитър Атанасов, Мирослав Минчев.

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 1

  • Публикувано: 24.02.2016, 13:03
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация