Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0009 с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”.

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 04.11.2015, 14:45
Дата на публикуване в АОП 04-11-2015
Номер в АОП 01389-2015-0009
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Настоящата обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”, има за цел избор на изпълнител/и за доставка на резервни части и материали за ремонт на автобусната техника на дружеството. 
Контакти:
Градски транспорт - ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ; Илияна Жекова.

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация