Процедури по ЗОП

Открита процедура по ЗОП 01389-2015-0005 с предмет: Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 13.07.2015, 14:29
Дата на публикуване в АОП 13-07-2015
Номер в АОП 01389-2015-0005
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

 Настоящата обществена поръчка с предмет: Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции, има за цел избор на изпълнител за доставка на резервни части за тролеи и токоснемащи части и материали за ВКМ.
Контакти:
Градски транспорт - ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, България, 9000, Варна, Тел.: 052 572236, Факс: 052 755121
За: Димитър Атанасов ; Мирослав Минчев.
 

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Протокол № 1

  • Публикувано: 12.09.2015, 10:56
  • Номер в регистра на АОП:

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация