Процедури по ЗОП

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна

Статус прекратена
Дата на публикуване в Профил на купувача 19.06.2015, 15:35
Дата на публикуване в АОП 19-06-2015
Номер в АОП 01389-2015-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП

Описание

Процедурата включва избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна.
Контакти:
Градски транспорт - ЕАД, ул. "Тролейна" № 48,
Република България ; 9000 - гр. Варна,
Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
Димитър Атанасов, Мирослав Минчев.
 

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация