Процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 15.06.2015, 14:41
Дата на публикуване в АОП 15-06-2015
Номер в АОП 01389-2015-0002
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Предмета на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна".
Контакти:
"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" № 48, Република България ; 9000 - гр. Варна,Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121
За Димитър Атанасов

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация