Процедури по ЗОП

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на„Градски Транспорт ” ЕАД- Варна в съответствие с наредба №11 от 2006г. , чл.209 от ЗКПО и наредба №7 от 09.07.2003г.

Статус изпълнена
Дата на публикуване в Профил на купувача 26.11.2014, 10:50
Дата на публикуване в АОП 23-10-2012
Номер в АОП 01389-2012-0003
Линк към преписката в АОП Линк към преписката
Линк към решението в АОП Линк към решение
Линк към обявлението в АОП Линк към обявлението

Описание

Контакти:
,,Градски транспорт" ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Мирослав Минчев, Република България 1000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail:gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Документи

Помощ?

Разяснения по документацията за участие

Становища на АОП

Протоколи и доклади

Решение за завършване на процедурата

Обжалване

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Информация за изпълнението на договора - плащане

Освобождаване на гаранциите

Друга полезна обща информация